agnieszka kostynska

Rezydent oddziału ginekologii i położnictwa

Ukończyła w 2012 roku studia na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Na co dzień związana z Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej WSS “Megrez” w Tychach, gdzie odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury. Doktorantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła kursy z zakresu ultrasonografii m.in. z diagnostyki USG w ginekologii i położnictwie Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii oraz szkolenie specjalistyczne z zakresu USG jamy brzusznej. Stałe rozwija swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w konferencjach oraz w praktycznych kursach z zakresu położnictwa i ginekologii