Ania Bilska

Specjalista ginekolog-położnik

W 2005 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2005-2006 odbywała staż podyplomowy w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

W roku 2014 zakończyła szkolenie specjalizacyjne  w Klinice Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej SUM Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu i uzyskała tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii .

Uczestniczy w licznych kursach doskonalących oraz konferencjach naukowych. Od 2010 r. odbywa studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM w Katowicach.

Posiadane Certyfikaty:

  • 2014 – Certyfikat Sekcji Ultrasonografii PTG na wykonywanie badań USG w położnictwie i ginekologii
  • 2009 – Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego na wykonywanie badań USG w położnictwie i ginekologii;
  • 2009 – Certyfikat Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii na badania ultrasonograficzne w położnictwie;
  • 2008 – Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem.