Bezpłatne badania prenatalne

Realizujemy program bezpłatnych badań prenatalnych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. logo-nfz-ok

Program obejmuje:

I. Badania USG:
 • Badanie USG pomiędzy 11 a 13 (+6 dni) tyg. ciąży z oceną ryzyka genetycznego płodu
 • Badanie USG pomiędzy 20 a 24 tygodniem ciąży
II. Badania biochemiczne:
 • Test podwójny (wolne beta HCG i PAPP-A)pomiędzy 11 a 13 (+6 dni) tygodniem ciąży.
III. Poradę genetyczną
IV. Amniopunkcję z oceną kariotypu płodu

Warunkiem zakwalifikowania do bezpłatnych badań prenatalnych jest skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego z informacją o wskazaniach do badań (lekarz nie musi mieć podpisanego kontraktu z NFZ).

Bezpłatne badania wykonywane są pacjentkom, które:

 • ukończyły 35 lat a także wszystkim pacjentkom, niezależnie od ich wieku, jeżeli:
 • stwierdzono nieprawidłowości w badaniu USG sugerujące wystąpienie wady u płodu,
 • uzyskano nieprawidłowy wynik badań biochemicznych,
 • w poprzedniej ciąży u płodu lub dziecka wystąpiły wady,
 • stwierdzono aberracje chromosomalne (u ciężarnej lub u ojca jej dziecka),
 • stwierdzono znacznie wyższe ryzyko urodzenia dziecka z wadą (w tym stosowane we wczesnej ciąży leki przeciwpadaczkowe, inne leki i antybiotyki teratogenne, chemioterapia, promienie rtg , wcześniejsze wielokrotne poronienia, ciąża po in vitro, po inseminacji z powodu azoospermii)

Pobierz skierowanie na bezpłatne badanie prenatalne

Nasi specjaliści

 • Dr n. med. Anna Belowska

  Specjalista ginekolog-położnik

  W 1998 roku ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Wiedzę i umiejętności w zakresie położnictwa i ginekologii zdobywała w Klinice Położnictwa i Ginekologii ŚUM WSS nr 1w Tychach gdzie nadal pracuje…

  Czytaj więcej
 • Dr n. med. Tomasz Zieliński

  Specjalista ginekolog-położnik

  Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach a także jest asystentem Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa w Tychach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach…

  Czytaj więcej

Prywatne badania prenatalne

U pacjentek ciężarnych nie uprawnionych do refundacji przez NFZ wykonujemy

 • Badania USG w I, II i III trymestrze ciąży
 • Badania biochemiczne (wolne betaHCG i PAPP-A)
 • Badania USG 3D i 4D (HD live)
 • Badanie genetyczne płodu z krwi matki – Test Tranquility 
 • Nagrania na płytę DVD

Informacje

W naszym ośrodku badania ultrasonograficzne wykonywane są na najwyższej klasy aparacie USG Voluson E8 firmy General Electric, zgodnie z rekomendacjami Fundacji Medycyny Płodowej (Fetal Medicine Foundation) z Londynu, gdzie swoje kwalifikacje i akredytacje uzyskali nasi specjaliści. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Fetal Medicine Foundation (FMF) standard ultrasonograficznego badania położniczego obejmuje minimum trzy badania USG w ciąży:

 • 11 – 14 tydzień ciąży,
 • 20 tydzień ciąży (+/- 2 tyg.)
 • 30 tydzień ciąży (+/- 2 tyg.)

W uzasadnionych sytuacjach zalecane jest wykonywanie badania ultrasonograficznego przed 10 tygodniem ciąży .

Badania Zalecane

Badanie ultrasonograficzne do 10 tygodnia ciąży, które pozwala na ocenę:
 • ilości i lokalizacja pęcherzyków ciążowych.
 • wieku ciążowego (GS, CRL)
 • czynności serca płodu
 • liczby zarodków, kosmówek i owodni
 • prawidłowego lub patologicznego rozwoju ciąży.
 Badanie ultrasonograficzne między 11 – 14 tygodniem ciąży obejmuje:
 1. Ocenę ilości zarodków w jamie macicy
 2. Ocenę  czynności serca płodu (FHR)
 3. Pomiary biometryczne:
 4. Ocenę anatomii płodu
 5. Kalkulację ryzyka wad uwarunkowanych genetycznie na podstawie oceny przezierności karkowej (NT) i kości nosowej (NB) oraz pozostałych markerów w tym ocenianych badaniem dopplerowskim  według zasad Fetal Medicine Foundation. Optymalny czas badania prenatalnego (11,0 – 13+6 t.c.); CRL 45 – 84 mm.
Ultrasonograficzna ocena rozwoju ciąży (czas wykonania badania 18 – 22 tydzień ciąży oraz po 30 tygodniu ciąży) obejmuje:
 1. Stwierdzenie liczby płodów, ich położenia i czynności serca.
 2. Pomiary i ewentualna orientacyjna ocena wagi dziecka.
 3. Ocenę budowy anatomicznej dziecka.
 4. Ocenę łożyska i pępowiny.
 5. Ocenę objętości płynu owodniowego.
 6. W uzasadnionych  przypadkach – ocenę szyjki macicy

(Opracowanie na podstawie Rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego) W przypadku stwierdzenia podwyższonego ryzyka wad genetycznych w badaniach przesiewowych proponuje się rozszerzenie diagnostyki o:

 • badania inwazyjne (amniopunkcja)
 • nieinwazyjny test genetyczny Harmony
↑ DO GÓRY

Panorama

Jest nieinwazyjnym, przesiewowym badaniem prenatalnym opartym na wykrywaniu DNA dziecka w próbce krwi z krwioobiegu matki co pozwala na analizę tego materiału pod kątem pewnych potencjalnych schorzeń, które mogą wystąpić u dziecka.

Test Panorama określa ryzyko pojawienia się u dziecka dodatkowego chromosomu – co związane jest z wystąpieniem poważnych wad rozwojowych.

Najczęściej występujące zespoły wad genetycznych to zespół Downa (trisomia 21 chromosomu), zespół Edwardsa (trisomia 18 chromosomu), czy zespół Patau (trisomia 13 chromosomu). Test Panorama pozwala także na określenie płci płodu.

Test Panorama dostępny jest w trzech wariantach: podstawowym, rozszerzonym o wykrywanie mikrodelecji 21q 2.1 (zespołu DiGeorge’a) i pełnym, wykrywającym zespoły: DiGeorge’a, Angelmana, Prader-Willi i Cru du chat).

↑ DO GÓRY

Amniopunkcja

Badanie to polega na  pobraniu próbki płynu otaczającego dziecko (płyn owodniowy). Próbka ta jest analizowana w laboratoriumw celu zdiagnozowania wad genetycznych.

Badanie to obarczone jest ryzykiem poronienia (ma ono miejsce średnio u 1 na 200 badanych kobiet) dlatego proponuje się je tylko ciężarnym, u których występuje podwyższone ryzyko wystąpienia schorzeń genetycznych. Amniopunkcje wykonuje się po 15 tygodniu ciąży. Przy pomocy USG ustala się położenie dziecka, a następnie igłą przez brzuch nakłuwa się pęcherz płodowy i  pobiera się płyn owodniowy. W pobranym płynie znajdują się komórki płodu. W laboratorium genetycznym na specjalnej pożywce zakłada się ich hodowlę, a po ich namnożeniu wykonuje się badanie chromosomów dziecka, czyli określa jego kariotyp.  Ryzyko utraty ciąży wskutek amniopunkcji wynosi ok. 0,5-1% .

Na wynik badania cytogenetycznego  czeka się około 30 dni.

Możliwe jest szybkie badanie genetyczne płynu owodniowego metodą FISH – pozwala ono na otrzymanie wyniku w ciągu 2-3 dni, nie jest jednak refundowane w ramach programu badań prenatalnych NFZ.

↑ DO GÓRY

Cennik

Biometria płodu - 100 zł
Biometria płodu+ badanie Dopplerowskie - 150 zł
Badanie USG prenatalne w I trymestrze - 210 zł
Badanie USG prenatalna w I trymestrze, ciąża bliźniacza - 260 zł
Badanie USG prenatalne w I trymestrze z konsultacją położniczą - 310 zł
Badanie USG prenatalne w II lub III trymestrze - 230 zł
Badanie USG prenatalne w II lub III trymestrze z konsultacją położniczą - 330 zł
Badanie USG prenatalne w II lub III trymestrze, ciąża bliźniacza - 280 zł
Badanie 3D/4D z biometrią (bez badania prenatalnego) - 200 zł
Badanie USG prenatalne w I trymestrze z konsultacją położniczą, ciąża bliźniacza - 360 zł
Badanie 3D/4D (dopłata do badania prenatalnego) - 100 zł
Test PAPP-A - 200 zł
Badanie USG prenatalne w II lub III trymestrze z konsultacją położniczą, ciąża bliźniacza - 380 zł
Konsultacja genetyczna - 200 zł
Harmony – nieinwazyjne badanie genetyczne płodu - 2100 zł
Panorama – nieinwazyjne badanie genetyczne płodu - 2200 zł
NIFTY – nieinwazyjne badanie genetyczne płodu - 2300 zł
Panorama z badaniem mikrodelecji 22q11.2 (DiGeorge) - 2400 zł
Panorama z panelem mikrodelecji (zespoły: DiGeorge, Angelman, Prader-Willi, Cru du chat) - 2600 zł
Amniopunkcja z badaniem cytogenetycznym - 1400 zł
Amniopunkcja z badaniem cytogenetycznym ciąża bliźniacza - 2200 zł
Test FISH - 1000 zł
Badania prenatalne refundowane przez NFZ - 0 zł

↑ Do góry