Program badań prenatalnych NFZ

W ramach bezpłatnego Programu Badań Prenatalnych, Pacjentkom, u których w wyniku przeprowadzenia nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej w naszym ośrodku stwierdzono podwyższone ryzyko wystąpienia wady genetycznej płodu, oferujemy poradę genetyczną obejmująca m. in. wywiad lekarski z uwzględnieniem wywiadu genetycznego, ocenę i interpretację wyników wykonanych badań oraz decyzję, co do dalszego postępowania (w przypadku wskazań medycznych skierowanie na badania inwazyjne po wyrażeniu przez pacjentkę zgody na ich wykonanie).

logo-nfz-ok

Badania genetyczne

W ramach naszego Ośrodka dostępne są badania genetyczne realizowane we współpracy z laboratorium genetycznym Genomed oferującym nieinwazyjny test SANCO oraz laboratorium badań genetycznych PROGEN.

Nasi specjaliści

  • Dr hab. med. Aleksandra Jezela-Stanek

    Specjalista genetyki klinicznej

    Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Specjalizację z genetyki klinicznej realizowała w Warszawie, w Instytucie „Centrum Zdrowia Dziecka”, gdzie nadal pracuje. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała za pracę…

    Czytaj więcej

↑ Do góry