dr-kachel-flis

Specjalista onkologii i immunologii klinicznej.

W 2003r ukończyła z wyróżnieniem Śląską Akademę Medyczną w Katowicach uzyskując Nagrodę dla Najlepszych Absolwentów Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej.

W latach 2004-2005 odbyła staż podyplomowy w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie, a następnie od 2005 do 2006 roku pracowała na stanowisku kierownika zespołu wyjazdowego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

Od 2006 roku do stycznia 2022 pracowała w Oddziale Onkologii Specjalistycznego Szpitala im S. Leszczyńskiego w Katowicach.

W 2009 obroniła pracę doktorską pt. “Analiza ekspresji genów limfangiogennych rodziny VEGF i ich receptorów w raku szyjki macicy”;

w 2013 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej, a w 2019 roku tytuł specjalisty w dziedzinie immunologii klinicznej.

Obecnie od stycznia 2022 roku pracuje na stanowisku zastępcy kierownika oddziału Onkologii Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

Wykładowca na konferencjach regionalnych i krajowych w dziedzinie onkologii klinicznicznej.