agnieszka_kapica

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta.

Ukończyłam Śląską Akademię Medyczną w Katowicach w 2004 roku, tytuł specjalisty psychiatry uzyskałam w 2006r roku. Doświadczenie kliniczne w pracy w dorosłymi zdobywałam w trakcie pracy w oddziałach oraz stażach klinicznych w szpitalach psychiatrycznych w Lublińcu, Tarnowskich Górach, Lublińcu, Toszku, Świętochłowicach oraz wieloletniej pracy ambulatoryjnej w Poradniach Zdrowia Psychicznego. Doświadczenie kliniczne w pracy z młodzieżą i dziećmi w oddziałach Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w szpitalach psychiatrycznych w Toszku, Miliczu, Lublińcu.

Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu:

 • zaburzeń somatycznych związanych ze stresem
 • zaburzeń psychicznych związanych ze stresem
 • depresji
 • zaburzen nastroju
 • zaburzen lękowych
 • zaburzen snu
 • zaburzen adaptacyjne
 • chorób otępiennych
 • chorór afektywnych dwubiegunowych
 • schizofrenii
 • zaburzeń nawyków i popędów
 • uzależnienia od alkoholu, leków,substancji psychoaktywnych
 • zaburzeń zachowania towarzyszących upośledzeniu umysłowemu

Celem rozwoju oraz poszerzenia moich umiejętności terapeutycznych ukończyłam kurs psychoterapii. W mojej pracy terapeutycznej bazuję na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach(TSR).

TSR – jest nowoczesną terapią krótkoterminową, której założenia sięgają koncepcji Miltona Ericksona. Terapia skoncentrowana jest na osiągnięciu określonego przez pacjenta celu, a nie analizie problemu czy jego deficytów. Przedmiotem jej zainteresowania nie jest więc przeszłość, a raczej teraźniejszość i przyszłość. O tyle zajmuje się historią życia pacjenta o ile można z niej odczytać jego mocne strony, cenne doświadczenia i sposoby radzenia sobie z wcześniejszymi kryzysami.

Pracując ze mną możesz spodziewać się koncentracji na Twoich zamierzeniach i budowaniu Twojej wizji przyszłości, żeby uczynić swoje życie lepszym, pomocy w sformułowaniu celów i uruchomieniu procesu dochodzenia do niezbędnych, pozytywnych i trwałych rozwiązań a także poszukiwaniu w sobie zasobów, które umożliwiają realizowanie siebie w sposób charakterystyczny tylko dla Ciebie.

Moją wiedzę terapeutyczną wykorzystuję u pacjentów z problemami w obszarze zdrowia psychicznego, doświadczającymi  sytuacji trudnej, przeżywającymi kryzys np. w związku, w pracy, trudności wychowawcze.

W mojej pracy preferuje indywidualne i kompleksowe podejście do pacjenta z indywidualnym doborem najlepszego dla niego sposobu leczenia (farmkokoterapia, psychoterapia lub połączenie obydwu metod).