no-avatar2

Rezydent oddziału otolaryngologii.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, od 2021 roku realizuje szkolenie specjalizacyjne w zakresie otorynolaryngologii, obecnie w Oddziale Otolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach. Poprzednio pracował w Klinice Otorynolaryngologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Ukończył studia podyplomowe z zakresu medycyny estetycznej w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej. Dodatkowo odbył certyfikowane szkolenia z zakresu dermatochirurgii i technik płatowych (usuwanie zmian skórnych, plastyczne szycie i opracowywanie ran).

Stale rozwija swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w konferencjach oraz kursach z zakresu otorynolaryngologii.