Maria_Grzegorzewska-Polak

Diagnostyka USG

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Młodsza Asystentka w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.
Członkini Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.
Uczestniczyła oraz ukończyła liczne kursy z zakresu USG jamy brzusznej oraz USG tarczycy – posiada m.in. certyfikaty Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii oraz ceryfikat Umiejętności w Zakresie Diagnostyki Ogólnej USG Sekcji Ultrasonografii PLTR. Nieustannie aktualizuje swoją wiedzę i podnosi kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach i warsztatach.