belowska

Specjalista ginekolog-położnik

W 1998 roku ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Wiedzę i umiejętności w zakresie położnictwa i ginekologii zdobywała w Klinice Położnictwa i Ginekologii ŚUM Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach, gdzie nadal pracuje (obecnie spółka Megrez).
W 2008 roku obroniła prace doktorską p.t. „ Ocena tętniczych przepływów naczyniowych w donoszonej ciąży powikłanej granicznym małowodziem”, a w 2009 roku uzyskała tytuł specjalisty z dziedziny położnictwa i ginekologii.

Posiadane certyfikaty:

 • 2010,2014 – Certyfikat Sekcji Ultrasonografii PTG na wykonywanie badań USG w położnictwie i ginekologii
 • 2010,2014 – Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiedzy 11-14 tygodniem ciąży wraz z oceną kości nosowej, badania przepływów dopplerowskich przez zastawkę trójdzielną oraz przewód żylny

Odbyte szkolenia:

 • 2014- Kardiologia prenatalna oraz badanie dopplerowskie
 • 2014 – IV Praktyczna ultrasonografia w ginekologii i położnictwie
 • 2013 – Fetal malformations – ISUOG Intensive Course
 • 2013- Young Women – V konferencja sekcji ginekologii dziecięcej i dziewczęcej PTG
 • 2013 – III Praktyczna ultrasonografia w ginekologii i położnictwie
 • 2011 – Praktyczna ultrasonografia w ginekologii i położnictwie
 • 2010 – IV Konferencja Kardio-Prenatal
 • 2010- Clinical application of doppler in perinatal medicine
 • 2009- Kontrowersje w prenatalnej diagnostyce ultrasonograficznej i leczeniu niepłodności