Tomek Zieliński

Specjalista ginekolog-położnik
Specjalista perinatolog

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Pracuje obecnie  w  Klinice Położnictwa i Ginekologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach.

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał z pracą doktorską z zakresu diagnostyki dopplerowskiej w ciąży powikłanej nadciśnieniem indukowanym ciążą. Posiadane Certyfikaty:

  • 2010 – Certyfikat Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na wykonywanie badań USG w Położnictwie i Ginekologii
  • 2010 – Certifikat The Fetal Medicine Foundation ukończenia Fetal Echocardiography Course
  • 2009 – Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań dopplerowskich w ciąży
  • 2009 – Certyfikaty The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem wraz z oceną kości nosowej, badania przepływów dopplerowskich przez zastawkę trójdzielną
  • 2008 – Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem wraz z oceną przepływów dopplerowskich w przewodzie żylnym
  • 2008 – Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem