Tomek Zieliński

Specjalista ginekolog-położnik
Specjalista perinatolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

W roku 2009 uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, a w roku 2023 tytuł specjalisty w dziedzinie szczegółowej  – perinatologii.

Obecnie pracuje  w  Katedrze i Klinice Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej  w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie kieruje Oddziałem Patologii Ciąży.

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał za pracę doktorską z zakresu diagnostyki dopplerowskiej w ciąży powikłanej nadciśnieniem indukowanym ciążą.

Posiadane Certyfikaty:

  • 2024 – Certyfikat Umiejętności Wykonywania Badań Inwazyjnych, Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
  • 2023 – Certyfikat Umiejętności Wykonywania Badań Prenatalnych, Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
  • 2010 – Certyfikat Umiejętności Wykonywania Badań Ultrasonograficznych w Położnictwie i Ginekologii, Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
  • 2010 – Certifikat The Fetal Medicine Foundation ukończenia Fetal Echocardiography Course
  • 2009 – Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań dopplerowskich w ciąży
  • 2009 – Certyfikaty The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem wraz z oceną kości nosowej, badania przepływów dopplerowskich przez zastawkę trójdzielną
  • 2008 – Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem wraz z oceną przepływów dopplerowskich w przewodzie żylnym
  • 2008 – Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem