Szkoła rodzenia

Zajęcia w szkole rodzenia są bezpłatne, odbywają się w ramach kontraktu z NFZ

 • Tematyka obejmuje okres ciąży, porodu, połogu, pielęgnację i opiekę nad noworodkiem oraz karmienie naturalnego
 • Wiedza przekazywana jest w formie prelekcji, warsztatów, zdjęć oraz filmów
 • Zajęcia obejmują przygotowanie teoretyczne, praktyczne i psychologiczne do roli rodzica

Bociek 4

Nasi specjaliści

 • Mgr Marta Kliś Certyfikowany doradca laktacyjny tel.609998666

  W 2006 roku ukończyła studia magisterskie na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach o kierunku połoznictwo.
  Doświadczenie jako położna zdobywała pracując w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach oraz jako połozna środowiskowo -rodzinna w Poradniach POZ

  Czytaj więcej
 • Dominika Smolińska Certyfikowany doradca laktacyjny tel. 669568116

  W roku 2002 ukończyła Medyczne Studium Zawodowe – Wydział Położnych.
  Doświadczenie zdobywała pracując jako położna środowiskowo-rodzinna w
  Poradniach POZ.

  Czytaj więcej

Wizyty położnej po porodzie

Wizyty patronażowe położnych są bezpłatne i odbywają się w ramach kontraktu z NFZ.

1. Opieka nad matką i dzieckiem:

 • edukacja zdrowotna oraz opieka nad kobietą w okresie połogu
 • pomoc i wsparcie w czynnościach pielęgnacyjnych i opieką nad noworodkiem.

2. Kąpiel noworodka:

 • pomoc przy pierszej kąpieli noworodka,
 • nauka i rady związane z pielęgnacją noworodka,

Czytaj więcej na www.poloznatychy.pl

Prywatne wizyty domowe położnych – certyfikowanych doradców laktacyjnych

przydatne wskazówki dotyczące karmienia piersią i laktacji,
* pomoc w przystawieniu noworodka do piersi,
* pomoc w doborze odpowiedniej pozycji do karmienia,
* rozwiązywanie problemów związanych z karmieniem naturalnym,
* kontrola przyrostu masy ciała dziecka,
* edukacja w zakresie diety matki karmiącej
* doradztwo w doborze profesjonalnych akcesoriów wspomagających karmienie piersią

szymuś

Cennik

Edukacje przedporodowe – refundowane przez NFZ – 0 zł

logo-nfz-ok

Prywatne wizyty domowe położnej- poradnictwo laktacyjne – 100 zł

↑ Do góry