W czasie epidemii COVID 19 Centrum Medyczne Orbimed REAMED Sp. z o. o. pracuje z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, stosując się do rekomendacji polskich towarzystw naukowych oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 1. Przed wizytą prowadzany jest wywiad w kierunku ryzyka COVID-19.
 2. Przyjmowani są tylko Pacjenci z ujemnym wywiadem i bez podejrzanych objawów.
 3. W gabinecie i poczekalni może przebywać tylko pacjent – bez osoby towarzyszącej.
 4. Pacjenci proszeni są o przychodzenie w maseczkach i dezynfekcję rąk niezwłocznie po wejściu do przychodni.
 5. Lekarze są wyposażeni w środki ochrony osobistej.
 6. Wszystkie powierzchnie są regularnie dezynfekowane.
 7. Podczas wizyty między badanym pacjentem a lekarzem utrzymywany jest jak największy możliwy dystans.
 8. Podczas badania ultrasonograficznego ogranicza się kontakt słowny i wzrokowy z pacjentem. Wynik badania omawiany jest z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 9. W badaniach położniczych minimalizuje się liczbę procedur wykonywanych głowicą endowaginalną lub wykonuje się badania przezbrzusznie.
 10. Badania inwazyjne, jeśli są niezbędne wykonuje się zgodnie z obowiązującymi
 11. Preferowane są  płatności kartą płatniczą